Vogt din renhed

Hvis du har brugt nogen tid omkring et lille barn, så ved du, at selv den simpleste, mest grundlæggende instruktion altid følges op af en uendelig række af ”hvorfor” spørgsmål. Holdningen bag barnets spørgsmål spænder lige fra nysgerrighed til oprør, men lysten til at sætte spørgsmålstegn ved autoritet, er indkodet i os alle.

Det er ikke nok at få at vide, at vi ikke må røre den varme ovn, vi har brug for at vide, hvorfor vi ikke skal røre ved den. Og ofte, har vi brug for førstehånds erfaring af konsekvenserne, før vi er villige til at gøre, hvad vi får besked på. Fuldkommen, førstegangs-lydighed kommer ikke naturligt.

Det samme er tilfældet med Herrens befalinger til troende. Vi er ikke tilbøjelige til at adlyde øjeblikkeligt, selv når vi er klar over de konsekvenser, der venter vores ulydighed.

I Første Thessalonikerbrev 4:3-8, udpensler Paulus Herrens befaling for os, at vi skal afholde os fra seksuel umoral, og leve helligt. Og han besvarer det uundgåelige “hvorfor” spørgsmål, ved at fortælle os hvad der er i vente hvis vi ikke lever op til Guds hellige standard.

For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd.

Paulus ønsker at vi skal have en klar forståelse for hvad der er på spil i seksuel umoral. Det er ikke kun et spørgsmål om individuel urenhed – der er konsekvenser for andre også.

Vi tænker om bedrag af andre mennesker i form af at drage fordel af dem økonomisk, men det samme gælder for begær. Selvisk tyveri foregår hele tiden i relationer. Paulus instruktioner er tydelige – brug ikke andre for dine egne selviske formål.

Det er specielt et problem for unge mennesker. Unge mænd og kvinder behøver at være opmærksomme på den slags udnyttende mennesker der vil drage seksuel fordel af dem. Og de behøver omhyggeligt at undersøge deres egne hjerter for at sikre sig, at de ikke udnytter andre.

Det er helt utænkeligt at den slags adfærd kunne foregå i kirken, men sørgeligt nok, det gør det. Mænd og kvinder bestjæler hinanden for deres renhed og dyd, og de stjæler fra den anden persons fremtid som ægtemand eller hustru.

Guds ord er klart omkring det at lede andre til at synde. Matthæus 18:6 siger, ”Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb.” Vi behøver at opbygge det tankemønster i os selv – at nattens mareridts rædsler for at drukne, er langt at foretrække frem for at forårsage at andre troende synder.

Paulus ønsker for os, at vi overvejer konsekvenserne af seksuel synd og husker på, at Herren selv er den der uddeler disse konsekvenser. Han udpensler ikke de eksakte metoder Gud anvender i Hans tugt, men resultatet af seksuel synd er destruktivt og vidtrækkende. Det kan ødelægge et ægteskab, ødelægge tillid og intimitet, eller føre til skilsmisse. Det kan splintre familier og alle former for relationer. Det kan føre til et utal af bekymringer og besværligheder, lige fra økonomisk ustabilitet eller mistet job, til svigtende helbred eller død. Der ingen ende på de domme du kan bringe over dig selv når du kaster dig ud i seksuel synd.

Faktisk, som vi så tilbage i Første Korintherbrev 6:9-11, så vil engagering i et ubrudt mønster af seksuel synd, forhindre dig i at arve Guds rige, og vil fordømme din sjæl til evig lidelse i helvede. Kun Guds frelsende nåde har befriet os fra at leve i et ubrudt mønster af urenhed. Vi er blevet vasket rene, og helliget, og seksuel synd er uønsket. Det er utåleligt for Gud og inkonsistent med vores nye natur.

Og når det sker, så har Han al ret til at reagere med hellig vrede. Selv en forbigående syndig handling i en troendes liv, vil bringe Guds tugt. Det vil afstedkomme Herrens tugt.

Seksuel umoral er i modstrid med hele formålet med Guds kaldelse af os – vi var ikke udvalgt til umoral, men renhed. Vi behøver at vokse tættere til Herren i hellighed, og sværmeri med umoral, kvæler og hæmmer blot denne vækst.

Ydermere, ved vi, at det helliggørende værk i os er udført af Helligånden, og Paulus ønsker at påminde os om Hans konstante tilstedeværelse, når det kommer til at afstå fra umoral. Dyd er ikke en menneskeskabt standard – det blev etableret af Gud ifølge Hans design, og er bestyrket ved Helligåndens virke i os.

Den umiddelbare, intime tilstedeværelse af Herren, burde virkeligt være en konstant påmindelse imod seksuel synd – og i realiteten, imod al synd.

I Første Korintherbrev 3:16, konfronterer Paulus de troende med denne vigtige påmindelse: “Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?” Seksuel synd, ikke bare besmitter os, den nedværdiger Helligånden, der lever og virker i os.

Det er årsagen til, at vi må afholde os fra seksuel umoral.

(Denne artikel har jeg ikke selv skrevet, men har oversat den fra engelsk. Oprindeligt skrevet af: John MacArthur Grace to You)