Skabelse: Tro det eller ej – Del 2

Sidste søndag aften begyndte jeg på at tale om emnet oprindelse og i aften skal vi fortsætte med del 2 om skabelsen og evangeliet.

Som jeg sagde sidste gang, så er hele sagen om oprindelsen af absolut kritisk vigtighed for al menneskelig tænkning, menneskelig adfærd og menneskeligt liv. Det er fundamentet for vores eksistens. Det er grundlaget for vores formål. Det er forståelsesrammen for vores destination. Uden en ret forståelse for oprindelsen, er der ingen måde hvorpå vi kan forstå os selv. Så er der ingen måde hvorpå vi kan forstå vores jord, vores univers eller den ultimative mening med noget som helst.

Og der er kun to muligheder når det kommer til oprindelse. De to muligheder er: Der er en skaber Gud, eller der er ikke. Dette er de to eneste muligheder. Der er en skaber Gud eller der er ikke. Hvis der ikke er, så er alt et umuligt, usandsynligt og irrationelt resultat af tilfælde. Og ligningen som jeg gav dig i sidste uge er “ingen gange ingenting er lig med alting.”

Hvis der på den anden side er en skabende intelligens, hvis der er en skaber Gud, så er skabelsen forståelig. Det er muligt, det er sandsynligt, det er rationelt. Og selv forskere som har sat deres præg i den videnskabelige verden, de som tænker ærligt og giver ærlige bekendelser om oprindelsen vil fortælle dig at der må være en skabende intelligens. Selv Einstein sagde det.

Den velkendte forsker som underviser på Lehigh universitetet i Pensylvania, har skrevet en bog med titlen Darwin’s Black Box. Han er videnskabsmand. Han er ikke kristen. Men han siger i det væsentlige… Venner, festen er slut, ballet er overstået. Der er ikke nogen rationel forklaring på universet adskilt fra en intelligent skaber.

Det er det eneste som giver nogen mening. Darwin forklarede universet udelukkende på basis af formodninger og udseendet, men jo dybere videnskaben går, jo mere er det tvunget mod konklusionen at der er en skaber Gud. Bag dette komplekse univers er der en ubegribeligt intelligent og magtfuld evig personlighed som skabte det hele. Det er det eneste som giver nogen mening. Faktisk giver evolution i enhver form ingen mening.

Nu er spørgsmålet så dette, hvis universet er et produkt af en skaber Gud med en uendelig mængde af intelligens og magt, hvordan kan vi vide noget om denne Gud? Hvordan kan vi vide hvem Han er og hvordan Han skabte?

Der er kun et svar, og det er at vi kun kan have viden om Ham og om hvordan Han skabte, hvis Han valgte at fortælle os det. Det er den eneste måde vi kan vide det. Har Han? Ja, Han har. Han har åbenbaret hele 66 bøger med personlig selv-afsløring. Og inkluderet i denne åbenbaring som Gud har givet om sig selv, er en meget klar beskrivelse af hvordan Han skabte universet.

For eksempel i salme 19, skriver salmisten disse familiære ord, “Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat.” Med andre ord, dag og nat fortæller universet alt om en skaber Gud. “Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres.” Med andre ord er det en tavs åbenbaring, men en åbenbaring der ikke er til at tage fejl af. Bare kig på skabningen, kig på universet, kig på himlen og dens udstrækning og alt det Han skabte i dagen og i natten og det er tydeligt. Han siger, “deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende.” Alle på kloden kan se ud og se det skabte bevis på en skaber Gud.

Salmisten går videre med at tale om den kendsgerning at Han har skabt universet som et telt for solen som er som en brudgom der går ud af sit kammer. Den fryder sig som en stærk mand til at løbe sin bane. Dens opgang er fra den ene ende af himlen og når hele vejen rundt til den anden, og der er intet skjult fra dens hede. Han udvælger dette ene legeme, dette ene himmellegeme ud af universets enorme udstrækning, det ene himmellegeme der allermest dominerer vores liv, det ene der er tættest på os i form af en stjerne, den ene der har den største påvirkning på os, den ene der har en stor effekt på os, solen, den vi ikke kan tage fejl af. Og Han siger om solen, at solen løber sin omløbsbane så at intet steds kan dens hede ikke mærkes. Det er en af de ting som videnskaben har opdaget i moderne tid, at solen er i kredsløb. Vi taler om solen som centrum for vores solsystem og alting i kredsløb omkring den, men videnskaben har opdaget at solen selv er i kredsløb og den bane går fra den ene ende af det endeløse rum til det andet. Solen er i bevægelse og trækker hele solsystemet med sig. Den er ikke mere statisk end de ting der drejer rundt om solen er statiske. Så salmisten siger at du kan se op og du kan se universet, se på skabningen og det giver dig højt og tydeligt vidnesbyrd til Guds ære, til Hans intelligens og majestæt, til den massive karakter af Hans styrke og magt til at skabe det hele.

I Hebræerbrevet kapitel 1, i den anden ende af Bibelen, læser vi at Gud som talte for længe siden til fædrene og profeterne i mange portioner og på mange måder, i disse sidste tider har talt til os gennem Hans søn, hvem Han har indsat som arving til alle ting, ved hvem Han også har skabt verden. Hebræerbrevet 1:3 siger at Gud skabte verden. Salme 19 siger Han skabte universet.

Den eneste måde vi kan vide det er fordi Gud siger det til os. Vi er naturlige. Gud er overnaturlig. Det naturlige kan ikke begribe det overnaturlige. Så i os selv kan vi ikke finde Gud, vi kan ikke udforske Gud. Vi er låst i en tid/rum verden. Vi kan ikke kravle ud af den og ind i evigheden og fatte hvad der er ufatteligt. Det eneste vi ved om Gud er de ting Han har fortalt os og det er derfor Han gav os Bibelen.

Andet Timotheusbrev 3:16 siger disse familiære ord til os, “Ethvert skrift er indblæst af Gud”. Gud har åndet det ud, så at det er Hans ord. Andet Petersbrev 1:20-21 “Men først skal i gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.” Den eneste kilde til viden vi har om Gud er Bibelen og det eksterne bevis for Gud i det skabte. Vi kan vide om Gud ved det skabte, men vi kan kun kende Gud gennem Skriften. Vi kan vide at Han skabte ved at se på skabningen rundt omkring os. Det er rimeligt at antage, at der var en skaber. Men vi kan ikke vide hvordan Han skabte, medmindre han afslører det for os. Så vi kan vide nogle ting igennem hvad teologer kalder naturlig åbenbaring, men for virkelig at kende Gud, og hvordan Han skabte, og hvordan Han fungerer, og hvordan Han frelser, er vi nødt til at have særlig åbenbaring, som er Bibelen og Bibelen alene.

Med det i sinde, så gå tilbage til Første Mosebog kapitel 1. Da Gud begyndte Bibelen som sin selvåbenbaring, begyndte Han ved begyndelsen. Han begyndte ved beretningen om oprindelsen. Han startede med at fortælle hvordan Han skabte universet. Vers 1 i Første Mosebog kapitel 1 siger, “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” Og så går Han videre i vers 2 med en beskrivelse af hvad præcist og nøjagtigt hvordan Han skabte universet.

Dette er hvor Første Mosebog begynder. Men det ender ikke der. Første Mosebog er en bog om oprindelsen. For at vise hvor vigtig Første Mosebog er, så lad mig lige fortælle dig rækken af oprindelser der findes i denne ene bog.

I Første Mosebog er der mange “begyndelser” i form af oprindelser. Som vi lige har set på, så er der oprindelsen af universet. Første Mosebog 1:1 er unik i al litteratur, al videnskab og al filosofi. Alle andre systemer i kosmonomi der forklarer universet, hvad enten det er antikke religiøse myter eller moderne videnskabelige modeller, så starter de med evigt stof, eller evig energi i en eller anden form. Kun Første Mosebog starter med evig Gud. Første Mosebog er derfor bogen om universets oprindelse.

For det andet, i Første Mosebog finder vi oprindelsen til orden og kompleksitet. Menneskets universelle observation af verden er, at der er orden. Den virker ifølge faste regler og love og er umådeligt kompleks. Orden og kompleksitet opstår aldrig spontant. De er altid genereret af foregående årsag, der er programmeret til at afstedkomme en virkning i form af orden og kompleksitet efterfølgende. Og i Første Mosebog møder vi Gud, som programmerede orden og kompleksitet ind i Hans univers.

I Første Mosebog finder vi også oprindelsen af solsystemet. Iblandt det umådelige univers, skabte Gud vores solsystem. Jorden såvel som solen og månen, planeterne, og alle himlens stjerner blev bragt til eksistens af skaberen og vi bliver fortalt at Han skabte dem alle.

Første Mosebog fortæller os om oprindelsen af atmosfæren og hydrosfæren. Jorden er unikt forsynet med en enorm masse af flydende vand og et tæppe af ilt, kvælstof og ædelgasser i form af atmosfæren, som er nødvendigt for liv. Dette har aldrig vist sig på andre himmellegemer eller nogen andre planeter og er et udtryk for Guds særlige skabelse for at tilvejebringe et miljø for menneskeligt liv.

I Første Mosebog finder vi også oprindelsen på liv, perlerne for den reproduktive proces. Den næsten uendelige kompleksitet der er indkodet i det genetiske system på planter og dyr, er uforklarligt adskilt fra særlig skabelse af en magtfuld overnaturlig intelligens.

Som noget meget centralt, fortæller Første Mosebog os om menneskets oprindelse. Mennesket er det højest organiserede og komplekse i universet. Mennesket er den ypperste illustration af orden og kompleksitet. Mennesket besidder ikke blot utallige indviklede fysiske og kemiske strukturer i den forunderlige kapacitet for liv og reproduktion, men bag den fysiske del af mennesket, er der en helt unik natur der kan interagere med abstrakte begreber som skønhed og kærlighed og tilbedelse og som er i stand til at forstå og tænke over sin egen mening. Det er selvbevidsthed som adskiller mennesket fra resten af den skabte orden. Den sande optegnelse af menneskets skabelse er kun givet i Første Mosebog.

I Første Mosebog finder du også oprindelsen af ægteskabet. Denne bemærkelsesværdige og universelle og stabile institution som ægteskabet og hjemmet, som et monogamt, patriarkalsk, og en social kultur, er defineret og beskrevet i Første Mosebog som værende ordineret af skaberen. Og polygami og barnemord og matriarkat og promiskuitet og skilsmisse og homoseksualitet og alle andre ødelæggende effekter kom til efter syndefaldet, som ødelagde Guds oprindelige orden.

Du finder også i Første Mosebog oprindelsen af ondskab. Oprindelsen af fysisk og moralsk ondskab i universet er forklaret i Første Mosebog som en form for midlertidig forekomst i Guds perfekte verden, midlertidigt tålt af Gud som en indrømmelse til princippet om den menneskelige frihed og ansvar, og også for at manifestere sig selv som forløser af syndere samt som skaber.

Du finder også i Første Mosebog oprindelsen af dom over ondskab. Alle former for Guds vrede er sat i bevægelse og er illustreret i Første Mosebog.

Også frelsen af nåde ved Guds barmhjertighed og en stedfortræder finder vi i Første Mosebog. Det hele er i Første Mosebog og det starter med at vise sig som Gud der er barmhjertig mod Adam og Eva og ikke slår dem ihjel, selv om de fortjener at dø for deres synd. Og derefter giver Gud et system af dyreofringer som afspejler en substitut som vil tage synderens plads, som er en handling af nåde og barmhjertighed fra Guds side. Planen om forsoning der leder til Kristus er endda refereret til når Første Mosebog taler om kvindens sæd, som er den sæd der er plantet i Maria, Messias, Frelseren.

Det er også i Første Mosebog vi finder oprindelsen til sprog generelt. Du ved, en af de ting som evolutionister undres over hele tiden, og jeg læste om det i Newsweek i denne uge, er hvordan man går fra aber til mennesker, ikke bare ved en fysisk overgang, men også udviklende sprog. Hvordan man går fra at grynte og lave uforståelige lyde til menneskelig tale. Newsweek prøvede at præsentere en artikel for at give et svar på det og det var helt igennem bizart og meningsløst og utroværdigt. Kløften imellem den tankeløse instinktive pludren fra dyr og den intelligente, abstrakte, symbolske kommunikation hos mennesket, er fuldstændigt uoverstigelig ved nogen evolutionær proces.

Og Første Mosebog ikke bare beretter om oprindelsen af sprog generelt, der er Gud som en kommunikerende Gud og Han skabte mennesket i sit eget billede som derved kunne kommunikere, men Første Mosebog fortæller os også, ikke blot hvordan mennesket af Gud fik givet evnen til at kommunikere, men også hvordan så mange forskellige sprog opstod som et resultat af Guds dom over Babelstårnet. Det er i Første Mosebog også. Du finder i Første Mosebog oprindelsen af regering, fremkomsten af organiseret menneskelig styreform til opretholdelse af ordnede sociale strukturer gennem systemer af lov og straf. Du finder i Første Mosebog oprindelsen af kultur. Du finder her sådanne ting som urbanisering, oprindelsen af metallurgi, musik, agrikultur, husdyrhold, skrivning, undervisning, navigation, tekstiler og keramik, alt dette begynder i Første Mosebog. Du finder i Første Mosebog oprindelsen af nationer og det er relateret, selvfølgelig, igen til Babelstårnet, hvor Gud tager en race og spreder dem ud over hele verden. Dette er den eneste kilde du nogensinde vil finde om hvordan vi har så mange forskellige mennesker spredt ud over hele jorden med forskellige sprog og kulturer.

Du vil finde i Første Mosebog oprindelsen af religion. Både den sande religion og falske religioner fremgår, først og fremmest i Første Mosebog. Organiserede systemer af tilbedelse og adfærd. Oprindelsen af menneskets unikke træk ved menneskets egen selvbevidsthed og hans evne til at forstå en Gud og til at strukturere et system af svar til den Gud han tror på eksisterer. Dette oprinder i Første Mosebog.

Du vil også finde det signifikant i Første Mosebog, om oprindelsen af det udvalgte folk Israel som var kanal for Guds åbenbaring til alle i hele verden. Det var Israel, der var Guds folk, gennem hvem han gav sin åbenbaring og gennem hvem hans frelsende pagt kom til Abraham.

Når du taler om oprindelse, så må du gå tilbage til Første Mosebog. Dette er en bog om oprindelse. Og lad mig lige slå helt fast hvad jeg sagde sidste søndag. Enten tror du på Første Mosebog eller du gør ikke. Så simpelt er det. Enten tror du hvad Første Mosebog siger om alle disse oprindelser eller du gør ikke. Og det inkluderer hvorvidt du tror skabelsesberetningen i Første Mosebog kapitel 1 og 2 eller ej. Og hvis du ikke tror Første Mosebogs beretning, så må jeg bare sige til dig, du har ikke noget håb om at komme til sandheden. Du vil ikke finde den. Uomvendte videnskabsfolk vil ikke finde sandheden. Enten tror du Første Mosebog eller du gør ikke.

Og hvad der er virkeligt utåleligt er at sige du tror Bibelen bare ikke skabelsesberetningen i Første Mosebog. Du tror Første Mosebog, du tror på syndefaldet, du tror på kapitel 3 og fremefter måske. Og måske er du ikke helt sikker omkring det heller fordi du ikke rigtigt tror på en aktuel Adam og en aktuel Eva. Så har du et lille problem fordi Paulus sagde, “For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus” Og der var en virkelig Kristus, så du kan være helt sikker på der var en virkelig Adam. Men såfremt du ikke lige tror på en virkelig Adam, måske du ikke tror før kapitel 6 og tror på Noahs syndflod. Eller måske du ikke tror før Babelstårnet bliver beskrevet i kapitel 11, eller måske du heller ikke tror det. Måske du ikke tror før Abraham dukker op i kapitel 12. Ret latterligt ikke? Hvem er du som vil sætte dig som dommer over Skriften?

Jeg vil aldrig blive fanget i den fælde det er at prøve at bevise for dig at Første Mosebog er sand videnskabeligt. Jeg skal bare proklamere hvad Første Mosebog siger og lade videnskaben bøje sine knæ for den forklaring. Som du skal se, vil den gøre det.

Alt du kan vide om hvordan Gud skabte, er hvad Han sagde. Det er alt hvad du kan vide. Og hvis du ikke tror hvad Han sagde om skabelsen, hvilken præcedens har du så ikke lagt for resten af Bibelen?

Og hvad med enden? Ved du hvordan hele forløsningens historie ender? Ved du hvordan hele menneskehedens historie ender? Det ender ifølge Andet Petersbrev med at Herren udsletter hele skabningen. Elementerne smelter og går i brand. Der er en form for implosion når den nukleare struktur i universet bogstaveligt bliver vendt mod sin eksistens og bringer det hele til total udslettelse.

Og umiddelbart efter det siges der i Johannes Åbenbaring at Han skaber en…hvad? En ny himmel og en ny jord. Lad mig lige spørge dig, tror du Han kan gøre det? Eller bliver dette også et andet multimilliard års evolutionært projekt for at få den ny himmel og ny jord sat i drift? Eller tror du virkeligt at Gud er i stand til gøre det bare ved guddommelig fiat (Latin: lad der blive), bare ved at befale det ind i eksistens? Hvis du tror det, hvad er så dit problem i Første Mosebog?

Hvis Gud kan udslette hele universet på et splitsekund, hvis Han kan opløse alt, og lade det forgå med et brag, så forstår jeg slet ikke hvorfor du har et problem med at Gud skabte på seks bogstavelige normale 24 timers dage. Ser du, implikationerne af at fornægte beretningen i Første Mosebog er gennemgribende.

Og lyt til mig fordi at det jeg nu siger er meget vigtigt. Det er ikke nødvendigt at afvise den seks dage skabelsesberetning. Det er ikke nødvendigt. Vi har afgivet alt for meget territorie til evolution uden årsag. Videnskab ved intet. Videnskab beviser intet som er i modstrid med en seks dages skabelse… intet. Rent faktisk så bliver evolutionsvidenskabens egne påstande mere og mere latterlige efterhånden som de avancerer, mere utroværdige med tiden.

At have et perspektiv på dette her er meget vigtigt. Vi har bøjet os for videnskaben alt for længe og nu er det tid til at stoppe. Hvis du ønsker at læse noget om dette, så få fat i Philip Johnson’s bog Darwin on Trial, den gennemhuller de videnskabelige perspektiver. Kristne folk accepterer bogstaveligt de videnskabelige beskrivelser af oprindelsen der kommer ud af en evolutionsmæssig tro som om det på nogen måde er blevet bevist og at Bibelen er nødt til at give sig på det punkt fordi en seks dages skabelse ikke er videnskabeligt muligt. Det er bare ikke sandt, men resultaterne er rystende.

I en hurtig rundspørge blandt 110 kristne uddannelsessteder på tværs af Amerika som alle er evangeliske, er der blot 6 som vi kender til, som tror på skabelsesberetningen i Første Mosebog. 6 ud af 110 skoler, det er en meget meget lille brøkdel. Og de fleste kristne ledere og kristne undervisere har tilladt undervisningen af evolution til i en eller anden udstrækning at blive tilføjet til Bibelen. De prøver på at proppe evolution ind mellem versene i Første Mosebog. De fleste kristne ledere har accepteret det som faktum at universet er mange milliarder år gammelt. Alligevel siger Guds Ord tydeligt, at Gud skabte på seks bogstavelige dage. Og kristne ledere kan ikke benægte at det er hvad Bibelen siger af den simple årsag at det er hvad Bibelen rent faktisk siger. Du kan oversætte på alle de måder du lyster, men det hebraiske ord “yom” betyder dag, og du har seks af dem.

Men de tror på en eller anden måde at videnskaben har bevist at jorden må være millioner og atter millioner år gammel. Så derfor tror de at du må gå tilbage til Første Mosebog og fikse det. Ved at gøre det, har de tilladt at Bibelens autoritet er blevet undermineret, ikke sandt? Det er særdeles alvorligt.

Hvis ordene i Bibelen mener seks dage og du konkluderer.. men såkaldt videnskab siger det ikke er sandt.. så har videnskaben ret og Bibelen tager fejl. Hvis du ikke kan stole på ordene i Første Mosebog, hvornår kan vi så starte at stole på Bibelen? Det er en trist tilstand i kirken er det ikke? Og humanisterne bruger de kompromissøgende kristne til yderligere at underminere kristendommen. Og hvad vi har i dag er en form for kristendom der mister sine absolutter i Første Mosebog 1. Det er trist.

Kristne ledere tilslutter sig ikke, selvfølgelig, til materialistisk evolution. De ville sige, “Ja, der er en Gud og på en eller anden måde er Gud involveret i den evolutionære proces.” Det kaldes teistisk evolution, og er sommetider kaldt progressiv kreationisme, en term opfundet af Russell Mixter i videnskabsdepartementet på Wheaton College for en del år siden. Men de ville sige, “Der er en Gud og Gud på en måde optræder ved forskellige lejligheder i den teistiske evolutionære proces.” Han hopper ind hen ad vejen, men det tog stadig millioner og atter millioner af år for det at ske. Disse mennesker siger om sig selv, at de tror på Gud. De siger sandsynligvis at de tror på Skriften, men de ønsker ikke at tillade en seks dages skabelse. Det afføder enorme problemer.

Her er et af dem, jeg vil ikke give dig dem alle, men her er et der slår mig som et enormt problem. Hvis mennesket er skabt i enden af den evolutionære proces, hvad enten det er ved naturalistisk evolutionær proces eller ved teistisk evolutionær proces lanceret af Gud, som nogle kristne tænker at de må tilslutte sig for at bekræfte videnskaben eller hvis det er et progressivt kreationistisk synspunkt hvor Gud optræder i processen hen ad vejen, så er problemet du har.. hør godt efter.. evolution er en proces hvor død er en naturlig del. Det er en proces kendt som overlevelsen af.. hvad?.. den bedst egnede. Det er en proces af vold. Det er en proces af blodsudgydelse. Det er en proces af lidelse. Det er en proces af sygdom. Det er en proces af død hvor ordenen stiger højere og højere indtil det bliver til mennesket.

Her er der et seriøst problem. Du har ikke mennesket før milliarder af år er gået og da mennesket så dukker op er han perfekt og han er syndfri og der er ikke nogen død. Død kommer slet ikke ind i billedet før mennesket.. hvad? .. synder. Hvordan kan du have død før syndefaldet? Du har end ikke en forbandet jord. Hele Første Mosebogs beretning er blevet vendt på hovedet. Hvis der har været død igennem alle disse milliarder af års evolutionær proces, hvad gjorde synd da ved verden som ikke allerede var i funktion? Og hvordan kunne Gud have betragtet hele denne evolutionære sag med mennesket som endeligt udviklet og sige, “Det er meget godt.” Hvordan kunne Gud sige det?

Ser du, så er Adams synd og forbandelsen og dødens indtræden meningsløst fordi der allerede har været død i æoner af tider. Det stemmer ikke med noget som helst af Bibelens beretning. Fordi at hvad du har i Første Mosebog er en perfekt verden indtil Adam falder i synd og Gud forbander universet og så kommer død og sygdom og lidelse og vold og blodsudgydelse og ikke før. Evolution giver ingen mening i det perspektiv.

Og der er kristne der vil sige, “Vi er imod abort, og vi er imod homoseksualitet og vi er imod Jack Kevorkian fordi han myrder folk, og vi er imod eutanasi og vi er imod folkedrab og vi er imod alle de andre moralske onder i vores samfund.”

Hvorfor er vi imod disse ting? Kan du sige mig hvorfor? Hvorfor er vi imod disse ting? Den eneste grund til at vi er imod abort er fordi Gud er imod det. Her er det fordi det er forbudt i Skriften, er det ikke sandt? Så den eneste grund til at vi er imod abort er fordi Gud er imod det. Hvordan ved vi det? Fordi det er i Guds Ord. Grunden til at vi er imod homoseksualitet, utroskab, o.s.v. o.s.v., er på grund af Bibelen. Ser du, vi står fast på Skriften.

Men problemet er at vi ikke ønsker at stå fast på Skriften i Første Mosebog. Så er vi tvetydige om hvorvidt Bibelen er en autoritet i det hele taget. Hvad tror du den betragtende verden tænker om vores forpligtelse for Skriften? Ret selektivt, er det ikke? Og igen siger jeg, en sådan kapitulation til evolution er komplet unødvendigt. Intet behøver evolution. Rent faktisk så kan evolution ikke ske.. det kan ikke ske.

Lad mig fortælle dig hvorfor. Nu må jeg lige sige igen at jeg ikke er videnskabsmand og jeg må sige at jeg arbejder hårdt på at forstå dette stof. Jeg vil gøre mit bedste for at gøre det letfatteligt for dig.

Jeg læste et par bøger af en mand ved navn Dr. A. E. Wilder-Smith, som har en lang liste af bogstaver efter hans navn. Han er en videnskabsmand. For lige at fortælle dig hvor langt jeg er kommet i denne læsning, så har jeg læst denne bog fra omslag til omslag. Den har titlen “The Scientific Alternative to Neo-Darwinian Evolutionary Theory.” Det er en meget teknisk bog og jeg anbefaler ikke at du prøver at finde den fordi det ikke er den store fornøjelse at læse den, det er noget man bare er nødt til at gøre, men lad mig sammenfatte den for dig. Give dig hovedpunkterne i bogen.

A.E. Wilder-Smith demonstrerer i hans bog det absurde ved evolution på basis af en stor realitet og den ene store realitet er den indkodede information i DNA’et i levende organismer. Fik du fat i det? Hvert eneste levende organisme indeholder DNA. DNA er genetisk materiale og i dette genetiske materiale i alle levende organismer er der kode og det er en operativ kode, et ufatteligt kompliceret operativsystem, og denne levende organisme, hvad enten du taler om en celle eller du taler om et menneske, eller alt andet imellem, al den operation i alt levende er afhængig af den indkodede information. Og hør her, hvert eneste levende organisme har en komplet forskellig kode.

Darwin havde ikke den fjerneste anelse om dette. Der var ingen genetiske studier da han skrev hans bog Origin of the Species. Han vidste intet om DNA. Han vidste intet om kromosomer. Han anede intet om genetik. Det eksisterede ikke som videnskab, han beskrev blot hvad han mente han så. Det var alt sammen ifølge tilsyneladende udseende og intet andet. Hvis Darwin havde været i live i dag og havde prøvet at sælge ideen om evolution, var den aldrig kommet i luften, han ville ikke engang have kunnet overbevise sig selv. Han havde svært nok ved at tro på det selv dengang. Han ville umuligt kunne tro på det i dag, hvor vi har denne fantastiske mulighed for at kigge ind i DNA’et med elektronmikroskoper og se den indkodede information i levende organismer.

Hele det genetiske virkefelt, pointerer Wilder-Smith, handler kun om information, lagring og behandling som var totalt ukendt for Darwin. Hvert eneste levende organisme, hvis vi lige taler om disse blomster før de blev plukket, så var de levende også .. denne er lyserød, og denne er orange, o.s.v., fordi der er information i DNA’et i generne i disse blomster, som får det til at ske. Der er en kode af information i hvert levende ting.

Det er blevet opdaget i de seneste år, at det genetiske program består af, lad os sige i højere biologiske organismer, omkring et tusinde millioner bits af information i en levende organisme. Og den indkodede information bestemmer naturen, væksten, udviklingen og døden for billioner af celler i den organisme.

Hvem helt ærlig, med bare en smule fornuft kunne nogensinde få sig selv til at tro på, at en så uhyrligt kompleks maskine, som er præcist hvad levende organismer er, som kan lagre og behandle information for at servicere billioner af celler, diagnosticere defekter og reparere dem og reproducere, alt sammen udvikledes ved tilfælde? Det er ikke bare absurd. Det er absolut idiotisk.

Det store emne, det emne der bringer evolution til fuldt stop, er studiet af oprindelsen af information, det kaldes informationsteori. Hvor kom den information fra? Hvor kom denne programmeringskode fra? En abe har en abekode og DNA’et og kromosomerne og generne får bare aben til at opføre sig som en abe. Der er ingen kode deri til at forvandle aben til et menneske. Der er ikke noget sådant som at springe ud af sin egen art.

De er helt vilde i videnskaben. Wilder-Smith taler om dette og det gør andre skribenter også som jeg læser, hvor de taler om polymerer og de kiggede på noget bestemt og sagde, “måske disse polymerer er overgangsformer, de ser lidt usædvanlige ud, de er lidt ud over det normale. Måske det var overgangen.” Og jo mere de studerede disse, jo mere måtte de erkende at de blot var elementer af kodet information der foretog reparationsarbejde fordi der var nogle grunde til at reparere. Og det viste sig at polymerer ikke var overgangsformer alligevel, de var blot indkodet information i DNA’et som du ikke så før der var et behov for at reparere. Det er fantastisk.

Hvor kom denne genetiske information fra? Hvor kom det fra? Det kunne ikke udvikles ud af ingenting. Det er alt for præcist. Wilder-Smith siger dette, “Darwins såkaldte gradualisme postuleret i den sidste analyse hvor alle former for biologi opstod fra en enkelt simpel celle som ved en ubrudt serie af små variationer gradvist blev til en ubrudt kæde af organismer fra en enkelt celle til mennesket selv, og biologien var punktlig kontinuerlig.” Dette er bare totalt utroværdigt, og kun et menneske i Darwins tid som ikke kendte noget til genetik ville nogensinde komme med en sådan udtalelse fordi at hvis en encellet organisme, lyt til det her, udvikledes til et menneske, så skulle al den indkodede information der er nødvendig for at drive den encellede organisme og til at drive hver eneste organisme i hele kæden til og inkluderet mennesket, have været tilstede i denne encellede organismes DNA. Og hvis det ikke var i denne originale encellede organisme, hvor kom det da fra? Det er spørgsmålet. Det er latterligt. De ved at al den kodede information til at drive alt i universet ikke er indeholdt i en encellet amøbe. Hvad der er indeholdt i en encellet amøbe, er koden til at drive en encellet amøbe.

Wilder-Smith går videre og siger, “Der var et aspekt af virkeligheden hvorom Darwin og alle andre i hans tid ikke kunne vide. Jeg refererer til den moderne informationsteoretiske videnskab, for hvis en tidligere art af amøbe skal udvikles til en primat, så må denne amøbe nødvendigvis opsamle den nødvendige information om hvordan man f.eks. laver nyrer, lever, lunger, firkamret hjerte, hjerne o.s.v. undervejs.” Denne encellede amøbe skal bare lige opsamle information undervejs, hvorfra?

Hvis loven om entropi er sand, og det er den, så nedbrydes stof. Tingene bliver værre, så hvordan kan noget blive mere kompleks og mere ordnet samtidig? Wilder-Smith siger, “For udvikling af sådanne systemer som f.eks. en primats hjerne, kræves der alle mulige slags aktuel information som hverken det stof som amøben består af eller dens DNA indeholder. Ligeledes vil uorganisk stof være nødt til at samle enorme mængder af holistisk information før det kan blive til operativkoden for en amøbe”

Så det han siger, er, at hvad det end var der startede den første amøbe, uanset hvilken ulevende ting der startede den første amøbe, så måtte den først indsamle information til en operationskode for at det kunne ske. Jeg vil give dig en illustration, måske det vil hjælpe dig en lille smule. Har du læst om det faktum, at de har klonet kaniner og de har klonet får? Du kunne så spørge, “Er det så ikke en evolutionær triumf?” Nej, men ved du hvad det viser? Det viser at der kræves en udenforstående intelligens for at gøre det. Du kan tage et får og sætte i en bås og sige, “Hmm… Mutèr. Vær venlig at få en klon!” Men det får vil ikke få et klonet får, medmindre en intelligens, en højere intelligens, i dette tilfælde en genetiker, arbejder udefra på at få det til at ske. Dette er et klassisk eksempel på hvorfor evolution ikke kan ske. Det er klassisk. Når vi vil skabe noget der på nogen måde er ude af den naturlige orden, så behøves der en menneskelig hjerne for at foretage det spring ud over naturens orden. Det er nødt til at være udefrakommende fordi informationen ikke findes i det kodede system.

Det er nøjagtigt sådan Gud opererer. Du kan ikke have evolution. Første Korinterbrev 15:39 siger, “Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk”, og det er hvordan det er og det er alt sammen styret af den genetiske kode og de krydser ikke over de begrænsninger der er indkodet deri.

Wilder-Smith skriver yderligere, “Formoder man at den tidlige form for liv var en form for amøbe, hvordan erhvervede den sig så den næsten ubegrænsede mængde af nødvendig information til at blive lagret i dens DNA? For at transformere en amøbetype til en celle i et pattedyr, en primat, en blæksprutte eller en bi, er ny holistisk information påkrævet. Hverken amøbecellen eller det uorganiske materiale den er bygget af, indeholder sådan højt specialiseret holistisk information som er nødvendigt for at transformere amøben til lad os sige til en abe. Er det legitimt at antage, at sådanne utrolige mængder af information opstod ud af den blå luft ved tilfælde?” Absolut latterligt.

Jeg nævnte her til morgen, vi tog ned til Sonoran ørkenen denne weekend for at bruge lidt tid med min far. Og min søster besluttede at køre os ud i ørkenen og vandre rundt der sammen med nogle naturvejledere og kigge under sten og se på kaktusser og den slags ting. Og jeg bliver altid fascineret af Guds skabning, og jeg har set ørkenen en hel del i mit liv fordi vi altid har boet i vesten, eller næsten altid. Men jeg blev introduceret for nogle ting som var virkeligt forbløffende af disse naturvejledere. Du ved, de vendte en sten og ud kom en lille gekko og de gav mig hele historien om hvordan de er indrettet. Og under en anden sten var der en skorpion og jeg lærte mere om skorpioner end jeg nogen sinde har brudt mig om at lære eller kunne bruge på 5 minutter, men jeg lærte èn ting, at de overlever ved at kannibalisere andre skorpioner og det er hvordan de overlever. Og de talte om hvordan deres stik virker og en masse andre detaljer.

Så gik vi over til at se på en saguaro kaktus og i en saguaro kaktus er der en hel økologi der er helt fantastisk. De mener at de lever i 800 år, de ved det ikke med sikkerhed fordi ingen botanikere lever længe nok til at se en leve og dø. Så du ved, det er lidt af et gæt. Dets torne krydser hinanden på kryds og tværs, og dette er fantastisk, fordi der er kraftige vinde der hvor de vokser. De krydsede torne får vinden til at brydes omkring kaktussen så den ikke bliver blæst omkuld eller knækker. De begyndte så at beskrive økologien i denne kaktus, hele kompleksiteten, hvordan den holder på vandet og hvordan den danner sine ribber og hvordan den hvert år får en smuk blomst på spidsen af hver gren, og som dør brændt af solen. De tog os med over til et paloverde træ, det træ har de mindste blade på noget træ på jordens overflade og det har desperat brug for vand. Og de har fundet dem med, gæt engang, med en hovedrod 100 meter under jordoverfladen selv om træet kun er ca. 180 centimeter højt. Forbløffende økologi, forbløffende kompleksitet i alle disse livsformer.

Og mens vi gik igennem alt dette, så brød jeg ind og sagde, “Må jeg sige noget?” Og jeg gav dem denne tale, stort set som jeg giver dig, du ved, at hver eneste af disse levende organismer i universet har sin egen kode. Hvordan fik den sin kode? Hvor kom den fra? Den må nødvendigvis komme fra et guddommeligt sind som skabte alting.

Lyt til dette, da Gud skabte, skabte Han alting og programmerede alting. Prøv at forstå størrelsesordenen af Hans umådelige intelligens. Svimlende.. svimlende. Alting demonstrerer Guds fingeraftryk.

Og så taler Wilder-Smith i hans bog om en fyr ved navn Von Neumann, en tysk forsker. Von Neumann definerer disse levende maskiner, med maskiner menes der en organisme der er i live, og han sagde, “Det mest forbløffende ved levende organismer.. hør dette.. er at de er selvreproducerende, selvopretholdende og selvreparerende.” Det er hvad vi forstår ved en Von Neumann maskine. Og han pointerer i sin bog, at vi aldrig har været i stand til at producere en maskine som det.

Kender du til en sådan maskine? Kender du til en computer der får små computere? Kender du til en computer der opretholder sig selv og som kan reparere sig selv? Hvad med en bil? Kender du til en bil der kan gøre det? Von Neumann pointerer at hvis vi kunne lave en maskine kompleks nok til at reproducere sig selv og opretholde sig selv, så ville den altid have behov for vedligeholdelse på grund af dens kompleksitet, så den ville ikke kunne følge med i reparationsbehovet. Vi kommer formentlig aldrig til at producere en sådan maskine, alligevel er hver eneste levende organisme lige præcist en sådan maskine. Selvreproducerende, selvopretholdende, selvreparerende. Er det ikke helt fantastisk? Dette er Guds sind. Du skal ikke fortælle mig at dette er tilfælde. Blind hengivenhed til tilfælde er en handling af mistillid til fornuft og endnu vigtigere mod åbenbaring og endnu vigtigere mod Gud selv.

Douglas Kelly siger, “Det mindste, man kan konstatere er, at hele det evolutionære bygningsværk i stigende grad må ses som en tro snarere end objektiv, empirisk videnskab og at fundamentet er usikkert.”

Michael Denton, har skrevet bogen A Theory in Crisis. Han siger, “Der er ingen tvivl om, at efter et århundrede med intensive bestræbelser har biologer forfejlet at validere det i nogen betydelig forstand. Faktum er, at naturen ikke er blevet reduceret til det kontinuum som den darwinistiske model kræver, ej heller er troværdigheden med tilfælde som den skabende kraft af livet blevet sikret.” Rent faktisk er det lige det modsatte. Jo mere videnskaben lærer om den ufattelige kompleksitet, jo mere videnskaben lærer om harmoni, jo mere videnskaben lærer om design, jo mere videnskaben lærer om den intelligens i universet, jo mere må de bekende at der må være en intelligent skaber Gud.

Og igen siger Douglas Kelly: “I sagens karakter har vi her at gøre med en unik situation, oprindelsen af dette rum/tid univers ved en transcendent kilde, som ifølge skrifterne.. lyt til dette… talte det ind i eksistens ud af intet andet end ordet af Hans egen magt.” Hmm, hvilken magt, hvilken kompleksitet, hvilken orden, hvilken intelligens!

Fornuftig videnskab burde foreslå at en intelligent og magtfuld overnaturlig skaber må være derude og stadig er. Men selv om videnskaben burde anerkende det fordi det er den eneste rationelle forklaring, så at kende hvem Han er og vide hvordan Han skabte, der må videnskaben bøje sine knæ for Skriften og Skriftens Gud.

Vores eneste kilde til viden er Bibelen … Bibelen. Evolution er et udtryk for tro, irrationel tro. Skabelse er en troshandling, tro ved åbenbaring. Jeg ved ikke med dig, men jeg tror på Bibelen og jeg tror på Guds ord. Evolution er en tyvende århundredes religiøs sekt, der fornægter fornuft og fornægter åbenbaring. Mennesket er skabt for tilbedelse af den sande Gud i perfekt overensstemmelse med fornuft og åbenbaring.

Så jeg går tilbage til hvor jeg startede. Enten tror du på en evig Gud eller du tror på evig stof, eller evig energi, eller evig amøbe… intet imellem. Du er enten en materialist der tror på at stof altid har eksisteret eller du er en supernaturalist som tror på at Gud er evig. Det er de eneste to muligheder der er.

Hvad sker der med en verden der afviser skaberen og erstatter Ham med stof? Hvad sker der med en verden der erstatter Gud skaberen med ansigtsløs tid, tilfælde, stof, energi? Hvad sker der?

William Provine fra Cornell universitetet slog det helt fast, “Implikationerne af moderne videnskab er klart inkonsistente med de fleste religiøse traditioner. Ingen moral eller etiske love eksisterer, ej heller er der nogen vejledende principper for menneskelig samfund. Universet bryder sig intet om os og vi har ikke nogen ultimativ mening med livet.”

Det er rigtigt. Hvis vi bare er resultatet af tilfælde, er der intet der betyder noget. Der er ingen moralsk standard, der er ingen etisk standard, alt du er overladt til er tragedie og fortvivlelse. Hvis dette univers er ansigtsløst, hvis det er bælgmørkt derude fordi der ikke er nogen, så udgør det en kæmpe forskel i mit liv. Men hvis der er en skaber og hvis den skaber viste sit ansigt i menneskelig form i Jesus, og hvis Han er den elskende, frelsende, velsignende Gud som står bag skabelsen, så udgør det hele forskellen i mit liv.

Og du ved, Bibelen – og det er jeg glad for – starter ikke sådan her, “Jeg ved i gutter vil finde det her svært at tro, men i begyndelsen skabte Gud…” Evolutionisten ville sige, “I begyndelsen, amøbe… I begyndelsen, stof… I begyndelsen, energi…” Bibelen siger, “I begyndelsen, Gud” Og i Johannes 1:1, “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” Og i vers 3, “Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.” Det er en anden måde at sige at intet udvikledes ved evolutionær proces.

Hebræerbrevet 11:3, “I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt.” Ikke ved evolution, ” verden blev skabt ved Guds ord.” Dette er gentagelser… Det er i Første Mosebog, Det er i Johannes evangeliet, Det er i Hebræerbrevet. Det er overalt i Skriften. Og som jeg sagde i begyndelsen, enten tror du det eller du gør ikke.

Vi kan konkludere at evolution er en falsk religion. Og hvorfor i alverden ville vi have nogen ønsker om at bringe den ind i Bibelen? Hvorfor i alverden ville vi ønske at låne fra den falske religion evolution og blande den ind i den ligefremme beretning i Første Mosebog? For hvad? Det er et alvorligt overgreb mod Guds åbenbaring.

Bibelen fortæller os hvordan energi blev til, det kom fra Gud. Den fortæller os hvordan al stof i universet blev til, det kom fra Gud. Den fortæller os hvordan himlen og jorden blev formet. Gud gjorde det. Det er alt vi behøver at vide. Intet kunne være mere logisk end det. En intelligent skaber. Gud skabte det. Og her kommer evolutionisterne med alle deres løgne og deres foragt for skabelsesberetningen i Første Mosebog, og hvorfor i alverden køber vi det vrøvl og prøver at blande det ind i det Hellige Ord?

Evolution er en falsk religion. Her er de principper det er baseret på, bare for at give dig et andet perspektiv.

  • 1. Evolution er rent videnskab. Det er hvad evolutionisterne gerne vil have dig til at tro. Det er rent videnskab, det er et lukket system funderet på realitet, ikke på illusionen om en Gud.
  • 2. Evolutionisterne ville sige, at evolution er lig med rationalitet fordi det udelukker mirakler og det overnaturlige. Men venner, der kommer et punkt hvor det overnaturlige er det eneste rationelle.
  • 3. Og dette er taget fra Philip Johnsons vidunderlige bog, Reason in the Balance. Evolution er befriende fordi det eliminerer Gud og Hans befalinger som begrænser fri seksuel adfærd.
  • 4. Evolutionisterne siger deres religion er demokratisk fordi hvert menneske er sin egen kilde til moralsk bedømmelse, siden der ikke er en Gud, ingen moralsk dommer, ingen lov.
  • 5. Evolution er vidtfavnende fordi det tillader tro på Gud. Bare ikke Bibelens Gud.

Det er religionen evolution. Forbløffende ikke? Mennesker der bekæmper rationalitet, sund fornuft og Guds åbenbaring. For hvad? De vil til enhver tid vælge absurditet for at undgå ansvarlighed overfor den evige dommer.

Lad mig afslutte i aften med Romerbrevet 1. Og dette er netop en relevant erklæring fra Gud, der adresserer dem der afviser Ham. Romerbrevet 1:18-32

For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen han være lovet til evig tid! Amen.

Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.

Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Og det hele starter i vers 18 med dem der erstatter det overnaturlige med det naturlige. Guds vrede er allerede åbenbaret fra himlen. Dette er Guds dom over dem.

(Denne artikel har jeg ikke selv skrevet, men har oversat den fra engelsk. Oprindeligt skrevet af: John MacArthur Grace to You)