Gud er kilden til al visdom

Hvorfor er der så mange videnskabsfolk og intellektuelle der siger, “Der er ingen Gud?”

I Romerbrevet 1, minder apostelen Paulus os om, at ateisme kun findes fordi uretfærdige mænd og kvinder bevidst undertrykker sandheden om Gud, som er tydeligt åbenbaret for enhver.

Guds egenskaber er fuldt synlige hvor end vi ser. Tegn på hans godhed, trofasthed og kærlighed – såvel som hans retfærdighed og mægtige styrke – er allevegne.

“Det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem, for Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning” (Romerbrevet 1:19-20).

Guds uudgrundelige visdom

Betragter man skabningen som en helhed – fra de utallige galakser i universet til det mindste element i et enkelt atom; fra storheden af en blåhval til de fineste detaljer i de utallige mikroskopiske væsner, som lever i en dråbe fra en vandpyt – er der én af Guds egenskaber der træder frem foran de andre: hans visdom.

Hvem andre end en ufatteligt vis Gud kunne designe et så komplekst univers og i den størrelsesorden – så omhyggeligt organiseret; med så superfin balance og indbyrdes afhængighed mellem dens utallige dele, og med så stor variation og kompleksitet, selv i dets mindste funktioner?

Videnskaben er knapt nok begyndt at opdage selv de mindste dele af alt, der kunne tænkes at være kendt om universet. Men hvert tænkende væsen, der betragter skabelsen bør blive slået af forundring ved én indlysende virkelighed: Det omhyggelige arrangement af universet afslører Skaberens uudgrundelige visdom.

Overvej dette punkt mere dybtgående, og du vil indse, at Skaberens visdom må være mere omfattende end selve universet – Uendelig visdom. Ja, det er præcist, hvad skriften lærer: “O, dyb af rigdom og visdom og indsigt hos Gud! Hvor uransagelige er ikke hans domme, og usporlige hans veje!” (Romerne 11:33).

Skriften minder os om at Gud er kilden til al sand visdom. Derudover, “Herrens frygt er visdoms grundlag, at kende den hellige, det er forstand” (Ordsprogene 9:10). Med andre ord, vores behov for visdom burde motivere os til at vende os til Gud – og de der nægter at vende sig til Gud har intet håb om nogensinde at blive sandt vis.

Skriften lærer os også udtrykkeligt, at ægte visdom begynder i det åndelige. Så da Salomon skrev, “Køb visdom for det bedste, du ejer, køb forstand for alt, hvad du har” (Ordsprogene 4:7), opfordrede han os til at søge Guds visdom. Den visdom vi behøver mest, kan ikke opnås gennem videnskab, filosofi, eller kunst. Sand visdom kommer fra Gud ved åbenbaring. “Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud” (Jakob 1:5)

Guds visdom er bedst

Guds åbenbarede visdom er væsentlig bedre end den såkaldte visdom fra denne faldne verden på flere nøgleområder.

For det første, visdommen fra oven lærer os ting det faldne menneskesind aldrig kunne udforske gennem teori og eksperimenter alene – svar på nogle af de vigtigste og mest basale spørgsmål af alle: Hvordan er vi blevet til? Hvor går vi hen når vi dør? Hvad er meningen med livet? Hvad er formålet med min eksistens, og hvordan kan jeg opfylde mit formål?

For det andet, Guds visdom er pålideligt og uforanderligt, i modsætning til teorier og spekulationer fra mange af de klogeste videnskabsfolk og filosoffer.

For det tredje, Guds visdom er rent og perfekt. Menneskelig ræsonnement er altid plettet af synd og tåbelighed. Moralsk bedømmelse der afhænger af menneskelig visdom er ligefremt farligt. Det står fuldstændigt klart, at den menneskelige race i sin faldne tilstand er draget mod vanvid, ikke visdom.

Visdom åbenbaret i Kristus

Den visdom, vi har mest presserende brug for fra Gud er på ingen måde skjult for os. Gud har åbenbaret det i sit Ord, og udpenslet det for os i evangeliets budskab.

Visdom starter med det eneste svar på vores synd – tilgivelse købt og betalt ved Jesu Kristi blod. Det var hvad apostelen Paulus talte om i 1 korinter 2:7: “Vi taler Guds visdom, den hemmelige, skjulte, som Gud før verdensløbets begyndelse har forudbestemt for at føre os til herlighed”.

Når han taler om “hemmeligt” og “skjult” om visdommen, beskriver han ikke noget esoterisk eller forvirrende. Endnu mindre antyder han at denne visdom er “skjult” i den betydning, at det er en hemmelighed der kun er givet til få udvalgte. Men i bibelsk terminologi, er det et mysterium, som en gang var holdt skjult, men nu åbenbaret for alle.

Før korset, var det aldrig helt klart, hvordan Gud ville tilvejebringe et passende offer for synd af dem, som Han tilgav. Men nu er sandheden om frelse for syndere – gennem stedfortrædende offer af hans søn – tydeligt at se for alle.

Det er hjertet og kernen af al den Guddommelige visdom, som er til vores rådighed. Den som modtager det ved tro, er godt på vej til at blive sandt vis.

(Denne artikel har jeg ikke selv skrevet, men har oversat den fra engelsk. Oprindeligt skrevet af: John MacArthur Grace to You)