Frelst? Fra hvad?

Uanset hvornår jeg prædiker historien om Jesus fødsel, bliver jeg slået af den enkelthed og dybde, der er i det kristne evangelie. Du kan se det allerede fra begyndelsen. Det er lige der i, hvad englen sagde til Josef: “du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matthæus 1:21).

Da Faderen gav den inkarnerede Søn et navn, proklamerede Han sin redningsmission i utvetydige vendinger. Jesus, den græske oversættelse af det hebraiske navn Josva, betyder “Frelseren”. “Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved” (Apostlenes Gerninger 4:12). Jesus er Frelseren, det har været den gode nyhed fra starten.

Men du kunne måske stille spørgsmålet: “En frelser for at frelse os fra hvad?” Det er helt sikkert et legitimt spørgsmål. Ordet Frelseren indebærer, at vi har brug for at blive frelst fra noget. Frelst er et synonym for reddet eller udfriet. Det indebærer, at der er en form for truende tilstand, en farlig, desperat, eller dødelig tilstand, som vi har brug for at blive reddet fra. Spørgsmålet er, fra hvad?

Hvis du lytter til den måde, nogle prædikanter taler om evangeliet, helt ærligt, så lyder tilstanden af at være vantro ikke så alvorlig. Du får nemt den idè, at menneskeheden primært skal reddes fra dens mangel på opfyldelse af forventninger. Måske dit ægteskab ikke er blevet i henhold til planen, eller dit barn ikke ser ud til at blive fremtidens Kopernikus eller Einstein, eller din drømmekarriere har vist sig at være en blindgyde. Håber du forstår. Man ser på rejsebrochurer, det du virkelig ønsker, er en måned et sted i Europa, men du ender op med en tre-dages tur for at se svigerforældrene. Livet bliver bare ikke som forventet.

Ifølge det evangelie som nogle prædiker, vil Jesus tage sig af alt dette. Jesus vil reparere dit ægteskab, han vil hjælpe dig med at opdrage dine børn til at være tillidsfulde og have selvværd. Han vil hjælpe dig med at klatre op ad karrierestigen eller puste nyt liv i din virksomhed. Den eneste fare, hvorfra du har brug for frelse er, at alle dine drømme skulle blive knust. Alt, hvad du har længtes efter, har vist sig at være et mareridt, og det er den måde, det vil ende. Men Jesus vil tage sig af det alt sammen. Han vil redde dig fra dit utilfredsstillede liv.

Jeg har også hørt folk præsentere evangeliet, som om det store håb om frelse, er frigørelse fra invaliderende vaner. At Jesus er kommet for at gøre dig i stand til at få kontrol over dit liv. At Han er midlet, det løft, du har brug for, for at komme ud af hullet du er faldet i. At frelsen er specielt attraktivt for et samfund som vores, der er overvældet af lyst og lidenskab. Mange er gjort til slaver af syndige vaner: drikke, ryge, pornografi, selv overspisning. Fedme er på fremmarch i mange lande, og selv her i landet er det næsten en epidemi. Vredesudbrud og ukontrolleret humør ødelægger hjem og relationer. Seksuel synd, både homoseksuelle og heteroseksuelle, plager hele verden. Aids og andre seksuelt overførte sygdomme rammer hele kontinenter. Men Jesus vil komme og ordne det altsammen. Han vil trække dig ud af flodbølgen af fristelser, ved at frelse dig fra dine drifter og lyster, så at du ikke vil ødelægge dit liv.

Vil evangeliet frelse dig fra et uopfyldt liv? Fra slaveri af invaliderende vaner? Absolut, men det kræver en nærmere redegørelse. Der er en bestemt måde hvorpå evangeliet sekundært retter en henvendelse til disse ting. Når du virkelig er omvendt, tilhører du Gud og Helligånden tager ophold i dit hjerte. Du har en ny grund til at leve. Du har håb om evigt liv og løftet om himlen. Dette har en dramatisk effekt på den manglende opfyldelse og formål i livet. Og når du oplever kraften fra Helligånden til at ændre dig, vil du se sejr over de nedbrydende vaner og lidenskaber, som din syndige natur genererer. Det er alt sammen sandt. Men dette er slet ikke det primære vedrørende frelsen.

At finde formål og overvinde dårlige vaner kan ikke være det vigtigste vedrørende evangeliet. Hvorfor ikke? Fordi ikke alle i verden er uopfyldte. Faktisk tror jeg, at denne idè om manglende opfyldelse er et biprodukt af vores vestlige kultur. Overalt i verden, er der mange, der forventer meget lidt ud af livet. De oplever ikke en manglende opfyldelse, da der ikke er noget at opfylde. På den anden side, er mange mennesker meget tilfredse med deres nuværende tilstand. De har fået al den vin, kvinder og sang, som penge kan købe. Og ikke alle er drevet til et punkt af desperation og katastrofe af deres lidenskaber heller. Der er mennesker, der har en vis grad af selvkontrol. Så disse ting kan ikke være det universelle problem.

Det virkelige problem er synd og skyld. Det er problemet. Gud sendte Jesus Kristus for at redde os fra konsekvensen af vores synd, og alle falder ind i kategorien af synder. Det er ligegyldigt, om du er blandt de rige eller de fattige, om du har store forventninger eller slet ingen, uanset om du er optændt af dine lidenskaber eller udviser en grad af selvkontrol og disciplin. Du er stadig en synder. Du har brudt Guds lov, og Han er vred over det. Medmindre der sker noget for at ændre din tilstand, er du på vej til det evige helvede. Du har behov for at blive reddet fra konsekvenserne af din synd. Dette er det vigtigste problem evangeliet løser.

Sandheden er, at selv når du er reddet fra den ultimative fare for Guds vrede over synden, kan du måske aldrig realisere dine drømme. Når du kommer til Kristus, omstiller Herren din tankegang, så at alt hvad du før har ønsket, alt hvad du før stræbte efter, vil du nu regne som tab, affald, skrald (se Paulus i Filipperbrevet 3:4-8). At komme til Kristus betyder afslutningen for dig. Men også selvom du kommer til at opleve kraften fra Helligånden til at vinde sejr over synden, kan du aldrig opnå total dominans over dine drifter og lidenskaber på denne side af himlen. Ligesom Paulus, vil du stræbe med at holde synden nede til din dødsdag (Se Romerbrevet 7:13-25). Spørgsmål om opfyldelse og syndige lidenskaber vil blive behandlet, i Herrens tid og på Herrens måde. Så hvis du er kommet til Kristus for først og fremmest at finde opfyldelse eller at flygte fra dårlige vaner, kan Jesus ikke være, hvad du leder efter.

Kirken har til stadighed brug for, at vende tilbage og blive påmindet om, at Gud sendte sin søn til verden for at frelse sit folk fra deres synder. En ordentlig præsentation af evangeliet bør fokusere på dette. Englen fortalte Josef: “Han er den, der vil frelse sit folk fra deres synder. Derfor skal du give ham navnet Jesus.” Menneskehedens virkelige dødsfjende er synd, og skylden for synd er en reel skyld, som Gud dømmer til evigt helvede. Det er derfor, folk har brug for at blive frelst, reddet, udfriet. Det er, hvad mennesker må forstå i evangeliet, og det er, hvad vi skal forkynde.

Denne artikel har jeg ikke selv skrevet, men har oversat den fra engelsk. Oprindeligt skrevet af: John MacArthur (Grace to You)