Dit ord Gud, er en lygte for min fod, et lys på min sti

Bibelen har altid haft sine modstandere, og vil altid have. Og nogle af dem har været ganske betydelige mennesker efter denne verdens standard. Den kristne tro har gennem århundreder taget imod en stor del bredsider fra nogle formidable kanoner. Her er en lille liste med citater fra berømte ledere, filosoffer og meningsdannere blandt den privilegerede elite:

Voltaire, fransk filosof: “Intet kan være mere i modsætning til religion end logisk tænkning, og almindelig sund fornuft”

Frederik den Store, konge af Preussen: “Religion er bedrag, men må bevares af hensyn til masserne”

Percy Bysshe Shelley, engelsk digter: “Hver gang vi siger at Gud er ophav til et eller andet fænomen, så betyder det i grunden, at vi er uvidende om hvordan sådanne fænomener er forårsaget af naturens kræfter”

Auguste Comte, fransk filosof: “Alle gode intellektuelle har gentaget siden Francis Bacons tid, at der ikke kan være nogen anden reel viden, end hvad der er baseret på observerede fakta”

John Stewart Mill, engelsk filosof: “Gud er en måde at udtrykke ikke vores idèer, men tanken bag dem”

Benjamin Disraeli, engelsk premierminister: “Hvor viden ender, begynder religion”

Friedrich Wilhelm Nietzsche, tysk filosof: “Mennesker, for hvem det daglige liv syntes for tomt og ensformigt, bliver nemt religiøse. Dette er forståeligt og undskyldeligt. De har bare ikke ret til at kræve religiøse følelser fra dem, hvis daglige liv ikke er tomt og ensformigt.”

John Adams, amerikansk præsident: “Dette ville være den bedste af alle verdener, hvis der ikke var religion i den”

Robert G. Ingersoll, amerikansk politisk leder: “Hvem i vore dage kan forestille sig det mod, den hengivenhed til princippet, den intellektuelle og moralske storhed det en gang krævede at være en vantro, at trodse kirkens vraggods, hendes alfonser, hendes fangehuller, hendes tunger af ild, at trodse og foragte hendes himmel og hendes helvede, hendes djævel og hendes Gud.”

Elizabeth Cady Stanton, amerikansk kvinderettighedsforkæmper: “Bibelen og kirken har været den største anstødssten på vejen til kvinders frigørelse”

Andrew Dickson White , amerikansk universitesgrundlægger: “Fremkomsten af kristendommen og begyndelsen på en ny udvikling i teologien, forhindrede den normale udvikling af de fysiske videnskaber i over femten hundrede år”

Luther Burbank, amerikansk botaniker: “Den idè, at en god Gud vil sende folk til et brændende helvede er aldeles foragteligt for mig.”

Thomas Edison, amerikansk opfinder: “Hvad Gud betyder for mig? Ikke en skid. Religion er rent mødding.”

Clarence Darrow, amerikansk advokat: “Oprindelsen til den vanvittige idè om udødeligt liv er let at finde, det bliver holdt i live af håb og frygt, af barnlig tro og af fejhed.”

H. L. Mencken, amerikansk journalist: “Jeg tror generelt, at religion har været en forbandelse for menneskeheden. At dens beskedne og kraftigt overvurderede fortjenester på den etiske side, langt overgås af den skade den har gjort for at forhindre ærlig tænkning.”

Formålet med alle disse citater skulle være at vise de kristnes intellektuelle dumhed, og manglende realitetssans.

Er kristendommen rent mødding? Er Bibelen en bog fuld af løgne? Er det en bog for idioter? Er vores tro en forbandet og skadelig ting? Forhindrer kirken menneskeheden i på anden måde at nå dets intellektuelle resultater? Eller er denne bog sandheden? Er det et sikkert og sandt ord?

Apostlen Peter besvarer disse spørgsmål for os. Lad os se nærmere på hvad han lærer os:

For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: “Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.” Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. (Andet Petersbrev 1:16-21)

Peters svar er lige ud ad landevejen. Vi har et sikkert ord, et sandt ord. Peter gentager hvad salmisten sagde i Salme 19:8, da han sagde: “Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom”. Han slår helt fast, at Herrens vidnesbyrd er troværdigt, det er pålideligt, du kan sætte dit liv på det. I Salme 93:5 står der: “Dine vidnesbyrd står fast” og i Salme 111:7 “Hans gerninger er sandhed og ret, alle hans forordninger er pålidelige”.

Skriftens vidnesbyrd er, at vi har et sikkert, pålideligt og sandt ord fra Gud. Esajas siger det på denne måde i Esajas 55:3 “Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve!”. Vi har et ord til liv, vi har et ord vi kan stole på, og kan sætte al vores tiltro til.

På trods af de bredsider der er fyret af mod kristendommen, og dem som forsøger at undergrave bibelen, er det sandt. I Apostlenes Gerninger 13:34 står der: “Men det, at Jesus skulle opstå fra de døde, og hans krop ikke skulle gå i forrådnelse, er antydet i følgende skriftsted: Jeg vil give jer de hellige troværdige løfter, jeg gav David”. Se eksempelvis Salme 16:10.

De sikre løfter, det sikre ord, siger alle, at hvad Gud lover, det vil Han også gøre. Vi har derfor, siger Paulus til Timotheus, et fast fundament, en klippefast grundvold i Guds ord.

I dette brev skriver Peter til kristne. Kristne som er under prøvelse. Hvordan? Ved angreb fra falske lærere. Og hvad er det disse falske lærere forsøger at gøre? At undergrave den kristne tro. Det samme som folk forsøger at gøre i dag, og altid har forsøgt at gøre. At forsøge at miskreditere Skriften. At afvise Guds suverænitet og autoritet.

De var formentlig ikke alle ateister og det var de vel nok heller ikke alle sammen, som blev citeret i indledningen. Men de var hykleriske løgnere, hvis falske religion var en form for ateisme, fordi det fornægtede den eneste sande Gud og vores Herre Jesus Kristus. Denne forsamling af kristne var i fuld kamp med falske lærere, som gør alt hvad de kan for at miskreditere bibelen.

Peter beskriver disse falske lærere med meget levende termer. Faktisk er hans sprogbrug absolut uforglemmeligt. Han kalder dem nøjagtigt det de er. Fordi han vil have os til at genkende dem, og han vil have os til at forstå dem for hvad de virkeligt er. Han vil at alle skal kende falske lærere når de ser dem, så kapitel 2 er afsat til denne beskrivelse.

Men at modstå deres angreb, selv når de genkender dem, er en sag som kræver et forsvar af en anden art. Det er ikke nok at vide hvem de er, som du nødt til at forsvare dig mod, og hvad de siger.

Peter bygger i dette brev tre linjer i forsvaret, og de er alle bygget op omkring viden. Nummer et er kendskabet til din frelse. Nummer to er viden om Skriften. Og nummer tre er kendskab til helliggørelse.

I det første kapitel, vers 1 til 11, underviste han om hvad frelsen er for noget, og hvad det ikke er. For hvis du ikke kender evangeliet, kan du jo ikke have fuld sikkerhed i Guds løfter til dig, og du vil falde som let offer for falske lærere.

I kapitel 3, tog han sig af helliggørelse, fordi at hvis du ikke aflægger din gamle tåbelige livsførelse og lærer ny adfærd i kærlig lydighed til Kristus, så at du kan blive uangribelig i livsførelse, så vil du også falde som let offer for falske lærere.

Og her i vers 16 til 21, siger han, at den tredje linje i forsvaret er at kende Skriften. Hvis ikke du er fuldt bevidst om, at du i din hånd har det stensikre, klippefaste, absolut sande Guds ord, og går til denne kilde som dit livs fundament og forsvar, er du igen yderst sårbar for falske lærere.

Så derfor er alle angreb på forhånd afvist, når du kender din frelse, som er din indfødsret som barn født af Gud. Helliggørelse, som er Jesus karakter og personligheds lighed. Og sandheden, som er Guds skrevne ord alene, bibelen.

I lighed med at kende din sande åndelige tilstand, din frelse, dit tilhørsforhold til Gud, siger Peter at du må lære nøjagtigt hvad Skriften siger. For hvis du ikke kender skriften, er du pivåben for alle former for intetsigende filosofier, som leder til sorg, tomhed, meningsløshed og død. Hvordan i al verden kan en person, som ikke tror på en ufejlbarlig bibel, forsvare sig mod dødbringende fejl? Hvad er kriteriet? Hvad er basis for et sådant forsvar? De kan se på resultaterne: løgn, tyveri, mord, egoisme o.s.v

Skal jeg måle mit intellekt mod intellektet af en falsk lærer og så lade det blive ved det? På den anden side, hvis jeg ved, at det er et sikkert ord, så ved jeg, at alt hvad der kommer min vej, kan jeg måle mod Skriftens sandhed.

Peter har allerede udtrykt sin bekymring for sandheden i vers 12. Han var bekymret for, at de forbliver etableret i denne sandhed. Han udtrykte, husker du nok, i vers 12 til 15, sin iver for at minde dem om sandheden, så de aldrig ville glemme det. Og her bevæger han sig et skridt videre til kilden til sandhed, som er det sikre ord.

Peters bevæggrund her er, at hans læsere skal kende sandheden. Han siger, så længe jeg er i denne verden, vers 13, vil jeg fortsat minde jer om sandheden. Og det vil jeg blive ved med, og ydermere skrive det ned, vers 15, så i stadig vil have sandheden efter at jeg er væk.

Nu kunne spørgsmålet på dette punkt så opstå i en læser, “Ja det er fint, Peter, jeg er glad for at du er ivrig efter sandheden, men hvordan skal vi kunne vide, at hvad du skriver er sandt? Hvordan skal vi kunne vide, at hvad de andre apostle skriver er sandt? Hvordan skal vi kunne vide, at hvad profeterne i Det Gamle Testamente skrev, er sandt? Hvordan kan vi vide, at vi har det sande ord? Der er jo en masse stemmer, der er mange udtalelser, der er en masse religioner, der er masser af lærere og meninger? Hvem skal vi tro, og hvorfor?

Til det, svarer Peter i teksten. Jeg er ikke en falsk lærer. For det første er jeg øjenvidne. Det som jeg siger, er ikke fri fantasi eller fabler. Dette er ikke andenhånds oplevelser. For det andet er det ikke menneskelig visdom. Det er Guds inspirerede sandhed, som Guds ånd bevægede udvalgte mennesker til at nedskrive.

Der er to linjer med verificering, lad os kalde dem overnaturlig erfaring og overnaturlig åbenbaring. Overnaturlig erfaring er i vers 16 til 18, og overnaturlig åbenbaring er i vers 19 til 21. Tilsammen binder de en ubrydelig knude omkring det sikre ord.

Lad os se lidt på denne sag om det med Peters overnaturlige erfaring. I vers 16 til 18 akkrediterer Peter sig i kraft af sine erfaringer. Dette er noget han selv har oplevet. Noget han personligt har deltaget i. Noget han har set med egne øjne, og hørt med egne ører.

Derefter begynder han at lægge fundamentet for tillid til det, som han underviser i. Han henviser til sine overnaturlige oplevelser med Jesus, men slutter af med at sige: “Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på”.

Det Peter siger er: Jeg har haft overnaturlige oplevelser. Dem fortæller jeg om til jer, men tro det ikke kun fordi jeg siger det, men fordi det profetiske ord bekræfter det. Det er ikke sandt bare fordi jeg siger det, men fordi Skriften allerede har sagt det samme. Det er ikke min og de andre apostles overnaturlige erfaring der sætter rammen for sandheden, men Guds ord. Min erfaring bekræfter blot den allerede åbenbarede sandhed.

Peter siger, at hvad vi tror, og hvad vi underviser i, ikke hviler på udspekulerede fabler, men på åbenbaret sandhed. Det imødegår de urimelige beskyldninger.

Peter har formentlig selv været beskyldt for kun at hverve medlemmer for at tjene penge på dem. Det har altid været falske profeters kendetegn. At gøre religion til middel til personlig berigelse, magt, præstige og kvinders gunst. Der har utvivlsomt været falske lærere, som har forsøgt at undergrave Peter og de andre apostle, samt Skriften, ved at påstå at deres lære kun var kløgtigt udspekuleret menneskelig visdom, med det formål at narre godtroende og naive mennesker. Det samme som anklagerne i citaterne i indledningen.

Hvad betyder sætningen “kløgtigt udtænkte fabler”? Simpelthen smart udtænkt, snedigt udspekuleret. Det er en bedragende og vildledende ting. Som en kvaksalver, der udgiver sig som læge. Det er hensigten at bedrage. Det er smart udtænkt med det formål at få fat i dine penge og misbruge din tillid. Det er de tricks, som falske lærere bruger. De er mange, og de er derude på jagt efter dig. De klæder sig ud som om de var profeter med henblik på at fortære fårene. Deres motiver er rent bedrag, og sandheden er ikke i dem.

Det græske ord for fabler er muthos, hvorfra vi får ordet myter. Det ord refererer til mytiske legender og historier om guder og skabelsesberetninger og mirakuløse begivenheder o.s.v. Peter siger: Det vi baserer vores troslære på, er ikke myter og fabler og andre opdigtede historier, men Guds sandhed. Kernesund lære. Helt igennem godt, troværdigt, veldokumenteret og personligt erfaret af troværdige øjenvidner, som ikke havde slette motiver, men som ofte blev mishandlet, og de fleste gik i døden på den sandhed de forkyndte.

Falske lærere er nødt til at forsøge at nedbryde de ægte kristnes tro og lære, for at de kan promovere sig selv og deres egen falske lære. Derfor prøver de at ødelægge folks tillid til Skriften, ved at påstå det kun er myter og fabler. Det har de så stor succes med, at selv mange protestantiske teologer er faldet for det bedrag, og nu er med til at forsøge at “afmytologisere” bibelen, og blande alle mulige menneskelige filosofier ind i Guds ord. Hvornår har du sidst hørt en kristen forkynde Jesus, og det som korsfæstet? – Evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver som tror, og intet andet.

Peter siger, at da vi gav jer Guds ord, gav vi jer ny åbenbaring. Da vi åbnede op for Guds mysterier, blev noget der før var holdt skjult nu afsløret. Dette var ikke kløgtigt opdigtet, men det hele har været skjult og tilsløret tilstede i Skriften forud, men sammenhængen blev først helt og fuldstændigt tydelig, da Gud selv bekræftede det for os, og vi så Gud selv give Jesus den evige kongeværdighed han skal komme tilbage til jorden med.

Med sætningen: “indtil dagen bryder frem”, henviser Peter til Jesus returnering til verden som dommer over alle. Det bliver vi mindet om i kapitel 3 vers 3: “For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: Hvad bliver der af løftet om hans komme?”

De falske lærere bruger al deres magt til at fornægte og fordreje denne sandhed, som vil blive kulminationen af hele bibelen. De sidste profetier der også vil gå ordret i opfyldelse.

Sandheden er, siger Peter, at Skriften ikke er myter og fabler, men at alle som står uden for bibelens klare undervisning, tværtimod selv følger egne myter og fabler. Enhver som ikke har Guds klokkeklare sandhed, er selv overladt til kløgtigt udtænkte, sofistikerede myter, fabler, meninger og menneskelig visdom, som er inspireret af dæmonisk lære og bedrag.

Se selv efter i nyhederne og tv-program oversigten. Ren råddenskab.

Men Peter, de øvrige apostle og resten af Skriften er krystalklar: Jesus kommer igen, præcist som han har lovet, så kæmp den gode strid.