Den Uhellige Treenighed

Guds dom over alle mennesker begynder ved kirken. Enhver se til, at hvad han bygger er bygget på den faste klippe – Guds ord.

Af Pastor og bibellærer John MacArthur (Grace To You)

Jeg ser ikke meget fjernsyn, men når det sker, så undgår jeg normalt tv-netværket Trinity Broadcasting Network (TBN). Igennem mange år har TBN været domineret af troshealere, fuldtids støtteindsamlere og selvproklamerede profeter, der udspyr rent kætteri. Jeg skrev om det falske evangelie som de forkynder og de falske mirakler de foregiver at udføre for næsten to årtier siden i min bog “Charismatic Chaos” (Grand Rapids: Zondervan, 1992). Jeg fik rigeligt min del af det karismatiske tv-evangelisme da jeg lavede research til bogen, og jeg kan næsten ikke bære at se det mere.

Creflo Dollar

Imidlertid for nyligt, mens jeg kom mig fra en knæ-operation, besluttede jeg at foretage en stikprøve på strømningerne på TBN. Ud fra et terapeutisk synspunkt var det et godt valg: noget mere pinefuldt end smerten i mit ben kunne distrahere mig fra de fysiske lidelser af post-kirurgisk traume. Og jeg formoder på det grundlag, at strategien var effektiv. Det gjorde mig rasende og frustreret. Og ivrig efter at udfordre misopfattelserne i hovedet på millioner af troende, der ser disse falske lærere, der er maskeret som tjenere af Kristus på TBN. Jeg er oprørt over den uforskammede måde så mange falske lærere forvrider Skriftens budskab i Jesu navn. Og jeg er frustreret fordi jeg er sikker på, at hvis disse charlataner ikke fik en stor del af deres finansielle støtte fra oprigtigt troende (og tavse samtykke fra kristne ledere, som burde vide bedre), ville de ikke have nogen platform til deres narreværk. De ville hurtigt miste deres grundlag og forsvinde fra scenen.

I stedet er religiøse vildfarelser faktisk stærkt stigende i et skræmmende tempo. En ting, jeg til min store utilfredshed opdagede er, at TBN på ingen måde er den eneste religiøse tv-station, der udsender giftige falske doktriner døgnet rundt. Kanalen lineup, som jeg også kan modtage, omfatter mindst syv andre kanaler, hvis udsendelser er fyldt med falske lærere og charlataner. Der er Church Channel, Daystar, GodTV, World Harvest Television, Total Christian Television, og flere andre. Nogle af dem indeholder blokke med familie tv-indslag og et par forholdsvis sunde lærere, der giver korte øjeblikke af flugt fra velstandsprædikanterne. Men alle uden undtagelse lægger stadigt stigende vægt på enorme mængder af kætteri og religiøst vranglære – nok til at gøre dem enormt farlige. Og TBN er enestående ansvarlige for at sparke døren så vidt åben. TBN’s fortsatte vækst og indflydelse er forbløffende af en række årsager, ikke mindst på grund af den tykke aura af slet skjult verdslig lyst, grådighed og andre former for moralsk uregelmæssighed, der omgiver hele virksomheden. En lang række af skandaler, der involverede prominente karismatiske tv-evangelister mellem 1988 og 1992 burde have været tilstrækkelig grund til at selv de mest godtroende blandt seerne, gav sig til at granske hele industrien med skepsis. Først kom det internationale spektakel med Jim og Tammy Faye Bakker’s moralske, ægteskabelige, og finansielle sammenbrud. Dette blev tæt efterfulgt af Jimmy Swaggart’s gentagne stævnemøder med prostituerede. Kort efter, en episode med tv-stationen ABC’s Primetime Liveexposed’s klare afsløringer af bevidst svindel hos de tre førende karismatiske tv-evangelister. Disse hændelser blev fulgt af en lang række mindre skandaler over flere år. Det er klart (eller burde være) baseret på empiriske beviser alene, at prædikanter der lover mirakler i bytte for penge, ikke er troværdige. Og for alle, der blot afsætter et minimum af tid til at sammenligne Jesus undervisning med helbred-og-velstands budskabet, vil det stå helt klart, at det budskab, der i øjeblikket dominerer religiøst tv, er “et andet evangelie, som slet ikke er et evangelie” (Galaterbrevet 1:6-7), men en forbandet løgn.

Paul og Jan Crouch

TBN er langt fra det eneste ophav til den verdensomspændende løgn. Stort set alle tv-netværkets største berømtheder fortæller lytterne, at Gud vil give dem helbredelse, rigdom og andre materialistiske velsignelser til gengæld for deres penge. I program efter program, opfordres folk til at “så et frø” ved at sende “den største pengeseddel du har eller den største check du kan skrive” med løftet om, at Gud på mirakuløs vis vil gøre dem rige til gengæld. Samme budskab dominerer alle TBN’s største støtteindsamleres metoder. Det er kendt som “så et frø” tro, som har sin kilde i Oral Roberts, der har dannet mønster for de fleste af de karismatiske tv-evangelister, der har fulgt sporet han lagde. Paul Crouch, stifter, formand, og øverste leder af TBN, er en af doktrinens mest trofaste forsvarere. De eneste mennesker, der rent faktisk bliver rige af denne ordning, er naturligvis tv-evangelisterne. De mennesker der sender penge, får intet igen udover falske løfter, og som følge heraf, vender mange af dem sig fuldstændigt væk fra sandheden. Hvis ordningen synes at minde om Tetzel, så er det fordi det netop er den samme doktrin. (Johann Tetzel var en middelalderlig munk, hvis salg af aflad – falske løfter om tilgivelse – oprørte Martin Luther og udløste den protestantiske reformation.)

Benny Hinn

Ligesom Tetzel, snylter TBN på de fattige og giver dem falske løfter. Men hvad der sker dagligt på TBN er mange gange værre end de overgreb, som Luther fordømte, fordi det er mere udbredt og mere åbenlyst. Mediet er mere højteknologisk og de beløb der lokkes ud af seernes lommer er astronomisk højere. (Flere vurderer, at TBN er mere end en milliard dollars værd og inddriver omtrent 200 millioner dollars om året. Dette er direkte bidrag til netværket, heri ikke medregnet flere millioner i gaver sendt direkte til TBN tv-stationer.) Som Tetzel på steroider, er det som Crouch, og næsten alle de vigtigste tv-selskaber på TBN bor i, skrigende overflod, mens de konstant tigger deres trængende seere om flere penge. Ældre, fattige og arbejderklassen udgør TBN’s primære målgruppe. Og TBN’s støtteindsamlere ved det alle. De mest desperate mennesker der siger om sig selv – “jeg er arbejdsløs”, “jeg er på nedsat tid”, “jeg forsøger at få det til at løbe rundt, forsøger at overleve”, “jeg er forgældet”. Alligevel er de ude med krogene med falske løfter om at give af selv det de ikke har. Jan Crouch tiltaler seerne som “i små mennesker”, og foreslår, at de sender deres madbudget penge til TBN “for at sikre Guds velsignelse.”

Biskop T.D Jakes

Således fortærer TBN de fattige, samtidig med at de charlataner bliver rige. Gud forbandede falske profeter i Det Gamle Testamente for de selv samme ting (Jeremias 6:13-15). Det er også en af de vigtigste årsager til at farisæerne fik Jesus fordømmelse (Lukas 20:46-47). Det er svært at forestille sig nogen synd mere ond. Det ikke kun skader mennesker materielt, det narrer dem med grundløst håb, narrer dem med et falsk evangelie, og stiller dermed deres sjæle i evig fare. Og dog foregiver dem der gør det, at de gør Guds værk. Det er ikke det hele. Stort set ingen falsk profeti, falsk lære, ren overtro eller totalt idiotisk proklamering er for langt ude til at få sendetid på TBN. Jan Crouch giver tårevædet en fantasifuld beretning om hvordan hendes kæledyr, en høne, mirakuløst blev oprejst fra de døde. Benny Hinn overgår denne påstand med en bizar profeti om, at hvis TBN’s seere vil placere deres afdøde kæres kiste foran tv’et, og lade den dødes hånd røre skærmen, så vil “folk blive rejst fra de døde i tusindvis”

Paul Crouch jr.

Ironisk nok behøver man ikke være en ortodoks trinitarisk for at sende på Trinity’s netværk. Biskop T.D. Jakes, velkendt for hans afvisning af trosbekendelsen fra kirkekoncilet i Nikæa til fordel for enhed under pinsebevægelsen, er et dagligt syn på TBN. Benny Hinn har gentagne gange forsøgt at revidere treenighedslæren på nye måder, blandt meget andet, underviste han notorisk på et tidspunkt, at der er ni personer i Guddommen. Og dog udviser evangeliske kirkeledere stadig en slags tolerance over for hele virksomheden. De fleste ville selvfølgelig aldrig godkende det. De kan lave sjov med det stort opsatte hår og smagløse scenedekorationer på TBN. De vil sandsynligvis erkende, at velstandsevangeliet ikke er evangeliet overhovedet. Gå direkte til sagens kerne, og du vil sikkert få dem til at indrømme, at det er en yderst farlig form for falsk doktrin, helt ubibelsk, og helt igennem antikristent. Hvorfor er der ingen storstilet indsats blandt bibeltro evangeliske kristne for at afsløre, modsige, gendrive, og bringe disse falske lærere til tavshed? Det er trods alt, hvad Skriften befaler kirkeledere til at gøre, når vi støder på leverandører af åndsfortærende substitutter for det sande evangelium:

Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på, ikke egenrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter skændig fortjeneste. Han skal være gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, from, herre over sig selv; han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod. For der er mange genstridige, frasemagere og bedragere, især blandt de omskårne. Dem bør man lukke munden på, for de vender op og ned på hele familier, når de for skændig fortjenestes skyld udspreder deres forkastelige lære. (Titusbrevet 1:7-11)

De der forbliver tavse over for sådanne groteske løgne, har faktisk en stor del af ansvaret for at vende folk væk fra sandheden. Hør dette vidneudsagn fra William Lobdell, religionsreporter for Los Angeles Times, der engang anså sig selv for en troende evangelisk kristen, men efter at have gjort en række undersøgelser, rapporterer om den moralske og doktrinære sivebrønd på TBN, for derefter at “finde ud af at hans undersøgelsesresultater om troshealeren Benny Hinn og tv-evangelisterne Jan og Paul Crouch ikke synes at udgøre nogen forskel.” Han opgav slaget og religion generelt.

Alle dem, der virkeligt elsker Kristus og bekymrer sig om sandheden, har en højhellig pligt til også aktivt at forsvare sandheden ved at imødegå disse afsindige løgnere, der giver sig ud for sandheden. Hvis vi ikke gør det, men på grund af ligegyldighed, apati, eller trang til personsanseelse lader stå til, er vi ikke mindre skyldige end dem, der aktivt spreder disse løgne. Vè den, der findes skyldig i en sådan synd.

Læs mere om det grundliggende problem: Giver Gud stadig åbenbaring?