Bibelstudium

Fra det menneskelige synspunkt, giver livet ikke altid mening. Det er en vanskelig rejse med mange forhindringer og faldgruber at undgå. Vi har alle stillet de samme svære spørgsmål: “Er der en Gud?”; “Elsker Han mig virkelig?”; “Hvorfor er jeg her?”; “Hvorfor måtte alt dette ske?”; “Hvad handler livet egentligt om?”

Livet er en process af at søge svar for vejen fremover. Men det virkelige spørgsmål er: “Hvor finder jeg svarene på disse spørgsmål?” Filosoffer kan kun spekulere omkring meningen med livet. Det bedste de kan gøre er at foreslå teorier for meningen med lidelse, Guds eksistens, og andre basale åndelige spørgsmål. I enden, er filosoffernes svar totalt utilfredsstillende. Selv Bertrand Russell, formentlig den mest fremtrædende filosof i det tyvende århundrede og en mand der er totalt i opposition til kristendom, indrømmede før han døde, at filosofi ikke har gavnet ham overhovedet.

Jeg vil aldrig glemme en mand jeg mødte engang jeg var på vandretur i bjergene i det nordlige Kalifornien. Han var uddannet ved Boston universitet, og boede nu i en kummefryser vendt på hovedet ved en bjergbæk.

Jeg så ham der og introducerede mig selv. Efter at have beskrevet hans frustrationer i hans søgning efter mening med livet, fortalte han mig, “Jeg er undsluppet.”

“Jaså, har du fundet svarene?”, spurgte jeg.

“Nej”, svarede han, “men jeg har bragt mig selv i en situation hvor jeg ikke behøver at stille spørgsmålene!” Uheldigvis er dette det bedste menneskelig visdom kan gøre.

Information, men ingen svar

De sidste 50 år har produceret en informationseksplosion uden lige i menneskets historie. Alligevel, på trods af alt hvad vi har lært og med alle de bøger der er blevet skrevet, har moderne kundskab været ude af stand til at kaste noget nyt lys over de mest basale åndelige spørgsmål den menneskelige race står over for. Det er helt præcist den situation Bibelen beskriver om menneskeheden ved endetiden: “Som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende.” (2 Timotheus 3:7)

Mennesket har løst umådeligt svære problemer inden for matematik, astronomi, mikrobiologi, og selv rumfart. Men den sande mening med livet, unddrager sig dem hvis metoder er rent rationelle og materielle. De ender op med at være totalt forvirrede omkring livet, døden, Gud, mennesket, synd, himlen, helvede, kærlighed, glæde, og fred.

Problemet er, at åndelige svar ikke kan udledes af menneskets ræsonering alene (1 Korintherbrev 2:14). Det betyder ikke at åndelig sandhed er irrationelt eller ulogisk, men menneskelig visdom er defekt, fordi det er gennemsyret af menneskets syndighed og ude af stand til at fatte det der omhandler Gud.

Troværdige svar fra den uforanderlige Gud

Det er derfor Bibelen er så vigtig. Den giver os de svar vi ikke selv kan finde. Det er Guds Ord til menneskeheden. Skriften er guddommelig åbenbaret sandhed, der fylder det vakuum af åndelig uvidenhed der er i os alle. Salme 19 indeholder en lovsang til Gud for Hans Ords underværker. Det er også en fantastisk lektion om autoriteten og tilstrækkeligheden af Skriften til at give svar på alle livets spørgsmål.

Fuldkomne svar

Salme 19:8 siger, “Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen.” “Fuldkommen” kommer fra et Hebraisk ord der betyder altomfattende, eller komplet. Med andre ord, indeholder Bibelen al den sandhed der er nødvendig for at transformere og restaurere den menneskelige sjæl.

Således giver Bibelen håb til dem der er tyngede af en følelse af deres egen nederlag. Fordi det er fuldkommen sandhed, kan den genoplive menneskets knuste sjæl og tilbyde nyt liv til dem der er besejret af synd og nederlag. Hvis du er apatisk, vil Skriften overbevise dig om din syndighed og vise dig dine virkelige behov. Hvis du på den anden side er knuget af tomhed, skyld og nederlag, indeholder Guds Ord sandhed der kan forvandle din sjæl med nyt liv i Kristus.

Sikre svar

Salmisten fortsætter: “Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom”. Naturlig intelligens er i bedste fald et spring ud i mørket. Selv de mest indsigtsfulde filosoffer vil fortælle dig, at der ikke er nogen sikkerhed i menneskelig visdom. Selv på sit bedste, er menneskets evner totalt utilstrækkelige i jagten på sandheden.

Sådan er det ikke med Skriften. Gud Ord er fuldkomment, sikkert, rent, retskaffent, ufejlbarligt, fejlfrit og fuldt pålideligt i enhver forstand. Som kontrast til menneskelig visdom, der er baseret på akademisk tilegnelse, kan Bibelen gøre en simpel person vis. Sikke et fantastisk løfte! Uanset hvad du behøver at vide i livet, så er det omfattet af Guds Ord. Studér det selv. Det vil fortælle dig hvordan du bygger varige venskaber, hvordan du udvikler kommunikationsevner, og hvordan du bygger et solidt ægteskab. Alt du behøver er et åbent sind, en modtagelig ånd, og et lydigt hjerte.

Tilfredsstillende svar

Vers 9 fortsætter, “Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet.” Alle ønsker et lykkeligt og tilfredsstillende liv. Problemet er, at folk kigger efter lykken de forkerte steder. Ægte lykke kan ikke findes i forlystelser og materialisme. Du kan ikke finde varig glæde i syndig selvisk og hedonisk jagt efter penge, sex, alkohol, og stoffer. Alle disse ting fører til en blindgyde.

Gud tilbyder ægte tilfredshed til folk der adlyder Hans Ord. Han ønsker at vi skal være glade. Så mange mennesker tænker om Gud som en glædesløs trold, der tramper glæden ud hvor end Han finder den. Gud ser ikke på menneskeheden fra himlen og siger, “Der er en der har det sjovt; lad os komme efter ham!” Han designede os så at den højest mulige glæde kommer som en frugt af vores lydighed overfor Ham.

Men bedst af alt, den glæde Han giver er ikke af den slags der ender når festen er ovre. Det er en rig, dyb glæde der virker selv midt i livets sværeste prøvelser. Uanset hvilke svære tider du møder i livet, vil Han styrke og guide dig ved Hans Ord.

Oplyste svar

“Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans” (Vers 9). Skriften giver livet mening. Den hjælper os til at forstå dybden af menneskets depravering uden Gud. Det er intet under at vores liv er fyldt med løgn, bedrag, mord, krig, og tragedie. Det er let at forstå hvorfor nogen uden åndelig forståelse ville flygte ind i en kasse og gemme sig!

Hvad trøst kan filosoffer tilbyde til nogen der mister et barn? Hvad kan menneskelig visdom sige til en person hvis ægtefælle har kræft? Kun Guds Ord kan tale med autoritet til de dybeste behov i livet, og kan give øjet glans hos dem der tilslutter sig til dets sandhed.

Bibelen giver nok ikke altid lette svar på de sværeste spørgsmål vi stiller, men den sandhed den åbenbarer er klart overlegent i sammenligning med de lappeløsninger menneskelig visdom kan tilbyde. Skriften åbenbarer om Guds karakter. Den viser Ham som en kærlig, omsorgsfuld, alvidende og almægtig himmelsk hersker, der har fuld kontrol – uanset hvor trist denne verden kan synes.

Varige svar

Vers 10 siger, “Herrens ord er rent, det består til evig tid” “Herrens ord” er en parallel til “loven,” “vidnesbyrdet,” “forordningerne,” og “budene”. Det er andre ord for salmistens navne for Skriften. Mere end det, “Herrens ord” opsummerer betydningen af menneskets respons til Guds ord

Ulig nogen andre bøger, varer Bibelen for evigt. Den er relevant i hver generation – aldrig utidssvarende eller overflødig. Selv om det er et gammelt dokument, behøver den ikke en ny udgave. Den er blevet oversat for at opdatere sproget, men i to årtusinder har den haft det samme indhold. Den taler til os lige så punktlig og autoritivt som den har gjort til hver generation siden den blev skrevet.

Menneskelige filosoffer kommer og går med varierende stil. Alle videnskabelige felter kendt af mennesket, er i en stadig forandring: skiftende, voksende, kasserer teorier og udskifter dem med noget andet. Men én ting der aldrig forandres, er Guds evige Ord.

Sande svar

Endeligt, siger salmisten, “Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige” (Vers 10). Sikken en modig udtalelse det er! Guds Ord er sandt. Dette er det utvetydige vidnesbyrd Skriften giver om sig selv. Det er svært at finde noget i vore dage, som vi kan stole på som sandt. Medierne, politikere, og selv nogle prædikanter har alle et ry for manglende troværdighed. Rent faktisk tager vi det for givet, at de jævnligt fordrejer sandheden.

I en verden af løgne, prøver folk desperat at finde sandheden. Det var også sandt i Kristus tid. Pilatus, stående over for Jesus på den ene side, og en vred folkemængde på den anden, spurgte kynisk, “Hvad er sandhed?” (Johannes 18:38), som om han sagde, “Jeg giver op” – lige som manden i kummefryseren!

Franz Kafka, den brilliante tyske romanforfatter, brugte en lignelse til at illustrere menneskets nyttesløse søgen efter sandheden. Han beskrev en sønderbombet by med murbrokker og ruiner allevegne. Folk lå knust under murbrokkerne, andre lå kvæstede og døende i smerte. Midt i al denne totale holocaust, sidder en ensom skikkelse i et badeværelse. Kafka kalder ham den trodsige fisker. Han sidder på et toiletbrædt med en fiskesnøre dinglende ned i badekarret. Der er ingen vand i badekarret, og naturligvis ingen fisk, men den trodsige fisker fortsætter ufortrødent alligevel.

Det, siger Kafka, er hvad søgen efter sandhed er. Det er en nyttesløs søgen efter noget der egentligt ikke er der. Det er en nyttesløs søgen efter mening, mens verden dør rundt omkring.

Det er et håbløst billede, men det er nøjagtigt hvad det vil sige at lede efter sandheden uden for Bibelen. Det naturlige menneske kan ikke finde sandheden i den åndelige verden. Mennesket er åndeligt død og reagerer ikke på Gud (Eferbrevet 2:1-2). Den eneste måde han kan finde sandheden er, hvis den åndelige virkelighed invaderer hans kiste af kød.

Det er præcist hvad Bibelen gør! Den er en overnaturlig åbenbaring fra Gud, der invaderer det menneskelige hjerte med den sum af åndelig sandhed vi behøver at vide. Hvis du leder efter denne transformation af din sjæl; hvis du har behov for sand visdom og ægte glæde; hvis du længes efter evigt liv, så er det eneste sted du nogensinde vil finde det, på siderne i Guds Ord, Bibelen.

Denne artikel har jeg ikke selv skrevet, men har oversat den fra engelsk. Oprindeligt skrevet af: John MacArthur Grace To You